Privat: Kjøp Folkekortet – Voksen 18+

Voksen 18+

Folkekort

449,-

Velg

Student/honnør/uføre/vernepliktig

*Student.
*Honnør: Personer som er 67 år eller eldre, uføretrygdede eller ledsager personer med nedsatt funksjonsevne.
*Vernepliktig: Vernepliktig militært personell med innkallingsbrev,studentbevis for krigsskolen eller Forsvarets identitetskort.

Folkekort

349,-

Velg